Kalendarium

XIII w. – powstanie wioski Pierściec.

XIV – XV w. – prawdopodobne wzniesienie w Pierśćcu pierwszej kaplicy.

1545 r. – odstąpienie Pierśćca na własność burmistrzowi Cieszyna przez książąt cieszyńskich (faktyczne przekazanie nastąpiło prawdopodobnie w 1552 r.)

1616 r. – zniszczenie dużej części wsi, w tym kaplicy na skutek pożaru; cudowne ocalenie figury świętego Mikołaja.

1618 r. – wzniesienie przez protestantów nowego kościółka poświęconego św. Mikołajowi i umieszczenie w nim figury.

1718 r. – przekazanie pierścieckiej kaplicy pod jurysdykcję katolickiego proboszcza w Skoczowie.

1775 r. – wniesienie drewnianego kościoła.

1784 r. – utworzenie w Pierśćcu tzw. lokalii, czyli kościelnej jednostki administracyjnej z własnym duszpasterzem, podległej częściowo w sprawach duszpasterskich parafii macierzystej w Skoczowie.

1886 – 1888 – budowa nowego murowanego kościoła w Pierśćcu.

1887 r. – wydanie broszury z publikowaną po raz pierwszy litanią do św. Mikołaja, autorstwa ówczesnego proboszcza w Pierśćcu – ks. Antoniego Langera. Obecnie odmawiana jest jej uwspółcześniona wersja. 

08 – 09.12.1888 r. – uroczystość przeniesienia figury św. Mikołaja ze starego kościoła do nowej, obecnej świątyni oraz poświęcenie świątyni.

23.06.1889 r. – konsekracja nowego kościoła w Pierśćcu przez biskupa sufragana ks. Franciszka Śniegonia. 

1889 r. – rozbiórka starego kościoła. Na miejscu ołtarza stanął kamienny krzyż z napisem: „Wykonało się. 1889”.

1900 r. – budowa nowego probostwa. 

1910 r. – malowanie kościoła; z tego okresu zachowała się polichromia nad ołtarzem i postaci świętych w tondach (tondo – obraz bądź płaskorzeźba w kształcie koła). 

1938 r. – Zofia Kossak-Szczucka pisze „Legendę o św. Mikołaju z Pierśćca” opublikowaną po raz pierwszy w tomie „Ognisty wóz” w 1963 r.

1953 r. – kolejne malowanie kościoła – nad tęczą przedstawiono ofiarę Abrahama i Melchizedeka (autor: Paweł Steller).

1963 r. – ofiarowanie przez kardynała Bolesława Kominka parafii w Pierśćcu relikwii św. Mikołaja przywiezionych z Bari.

1980 r. – wprowadzenie praktyki stałych, poniedziałkowych nabożeństw ku czci św. Mikołaja.

1985 r. – pokrycie wieży i dachu kościoła blachą miedzianą.

1986 r. – rozbudowa kościoła – dobudowanie nawy północnej i zakrystii.

1988 r. – w związku ze stuleciem kościoła – gruntowny remont jego wnętrza, wmurowanie pamiątkowej tablicy i konsekracja ołtarza soborowego.

1996/1997 r. dobudowa południowej nawy kościoła.

14.04.1997 r. – poświęcenie obrazu i instalacja w kościele relikwii błogosławionej siostry Faustyny Kowalskiej (kanonizacja siostry Faustyny dokonała się 3 lata później 30.04.2000 r.)

28.04.2008 r. – w dniu beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki kościołowi w Pierśćcu podarowane zostają jego relikwie.

2012 r. – roboty ziemne – osuszenie i odwodnienie kościoła i probostwa.