Aktualności

DEKRET

W nawiązaniu do dekretu z 4 stycznia 2021 roku (L. dz. 7/2021) przedłużającego na czas nieokreślony kadencje Parafialnych Rad Duszpasterskich w naszej diecezji w związku ze stanem epidemii, mając na uwadze znowelizowany 22 grudnia 2021 roku Statut Parafialnych Rad Duszpasterskich w Diecezji Bielsko-Żywieckiej (L. dz. 2176/2021) postanawiam, że kadencja aktualnych Parafialnych Rad Duszpasterskich zakończy się 14 lutego 2022 roku, a do dnia 13 marca 2022 roku należy przeprowadzić wybory i ukonstytuować Parafialną Radę Duszpasterską w nowym składzie.

Wszystkim zaangażowanym w działalność Parafialnych Rad Duszpasterskich udzielam błogosławieństwa i dziękuje za pracę na rzecz parafii oraz codzienną pomoc okazywaną duszpasterzom

+ Roman Pindel

Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, 12 stycznia 2022 roku

SYNOD

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się, przemyślenia oraz przemodlenia Zagadnień synodalnych, z którymi można się zapoznać tutaj. Mamy w planie zorganizowanie dwóch spotkań synodalnych w naszej parafii. Szczegóły zostaną wkrótce ogłoszone. Wszelkie zapytania oraz kwestie dotyczące Synodu, prosimy kierować pod adres email: synod@sanktuariummikolaja.pl

Polecamy materiały w serwisie YouTube:

GRAFIK ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 6 GRUDNIA 2021

8:00 – 9:00 – Apostolat Maryjny

9:00 – 10:00 –  III Zakon Franciszkański, Róża św. Brata Alberta

10:00 – 11:00 – Koło bł. Karoliny Kózkówny, Róża bł. ks. Jerzego Popiełuszki

11:00 – 12:00 – Róża św. Siostry Faustyny, Róża św. Jana Pawła II

12:00 – 13:00 – Róża św. Andrzeja Boboli, Róża św. Rafała Kalinowskiego

13:00 – 14:00 – Róża św. Królowej Jadwigi, Apostolstwo Dobrej Śmierci

14:00 – 15:00 – Róża św. Józefa Bilczewskiego, Oaza Rodzin

15:00 – 16:00 – Róża św. Jana Kantego, Ruch Światło-Życie, Ministranci i Ministrantki

DEKRET

Biorąc pod uwagę ustalenia podjęte w ramach Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (komunikat z dnia 12 czerwca 2021 roku) i nawiązując do kan. 87 § 1 KPK, z dniem 19 czerwca 2021 roku odwołuję dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w Mszy świętej niedzielnej oraz w święta nakazane.

Wobec powyższego przypominam, że „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (KKK 2181).

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 § 1 KPK, por. KKK 2180).

Jednocześnie polecam, by duszpasterze skutecznie powiadamiając wiernych o zniesieniu dyspensy przypomnieli im o znaczeniu udziału w Eucharystii dla życia duchowego (por. KKK 2182).

Całą wspólnotę Kościoła Bielsko-Żywieckiego ogarniam modlitwą i wszystkim udzielam błogosławieństwa w imię † Ojca † i Syna † i Ducha Świętego. Amen.

† Roman PINDEL

Biskup Bielsko-Żywiecki

Dekret odwołujący dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy świętej niedzielnej