Aktualności

Zapraszamy do odwiedzenia profilu naszego Sanktuarium na Facebooku

ADŚ Dzień Skupienia

Komunikat w sprawie pontyfikatu Jana Pawła II

(fragmenty stanowiska Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski)

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu.

Z przedstawionych działań Jana Pawła II wobec ujawniającego się coraz wyraźniej kryzysu wyłania się obraz Pasterza, który odważnie i zdecydowanie pragnął się z nim zmierzyć, będąc równocześnie świadomy, że kryzys ten może zagrozić zdolności Kościoła do właściwego pełnienia jego misji w świecie. Papież doszedł do wniosku, że tylko „Kościół, stawiający czoła problemowi wykorzystywania z jasnością i determinacją” może również pomóc społeczeństwu przeciwstawić się pladze przestępstw seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych. Widząc, że wobec tego problemu punktowe odpowiedzi nie są wystarczającym rozwiązaniem, w 2001 roku Papież podjął decydujący krok i zmienił prawo, które stało się narzędziem dla całego Kościoła. Tą zmianą uruchomił proces oczyszczania Kościoła, kontynuowany przez jego następców: papieży Benedykta XVI i Franciszka.

Bezspornym faktem jest, że Jan Paweł II był papieżem, który zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw, podkreślając, że w „stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby młodych”. Rozpoczął jakże ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła w tej sferze.

Pełną treść stanowiska można przeczytać na stronie internetowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Ks. Marek Studenski
Wikariusz Generalny
Diecezji Bielsko-Żywieckiej

 

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

Z URZĘDU:

 • Ks. Sebastian Rucki
 • Ks. Krzysztof Wilk

Z NOMINACJI:

 • Helena Glet
 • Stanisław Wyka
 • Bożena Grycz
 • Dominika Wierzgoń
 • Marzena Krzempek
 • Rafał Czudek

Z WYBORU:

 • Adam Zając
 • Monika Szyndler
 • Leopold Faruga

 

PARAFIALNA RADA DS. EKONOMICZNYCH

 • Ks. Sebastian Rucki
 • Dominik Szczygieł
 • Mirosław Szwarc
 • Antoni Wawrzeczko